تائید

سیستم ثبت اطلاعات دانش آموزی دبیرستان پسرانه شهدای صنعت نفت ( دوره اول)


اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم برای نمایش کلیک کنید


لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت نمائید. اطلاعات وارد شده پس از ثبت دیگر قابل ویرایش نخواهند بود.
چنانچه در ثبت نام با مشکل مواجه شده اید میتوانید با شماره 09300560248 آقای زبیدی مسئول ثبت نام اینترنتی تماس حاصل فرمائید.
لطفا بعد از ثبت نام حتما فرم چاپ شده را تحویل مدرسه دهید با تشکر مدیر آموزشگاه -داودی.
توجه : فرم آگاهی سلامت حتما باید مورد تائید پزشک قرار بگیرد

توجه : در هنگام ثبت نام حضور دانش آموز الزامی می باشد
لطفا فرم اخذ شهریه و فرم آگاهی سلامت را دانلود کنید


مشخصات فردی

کد ملی نام نام خانوادگی
سریال شناسنامه عدد سری شناسنامه حرف سری شناسنامه
محل صدور محل تولد تاریخ تولد / /
دین مذهب
تعداد برادر تعداد خواهر فرزند چندم
        خود یا والدینم شاهد ایثار گر هستیم نوع ایثار گری
نوع منزل تلفن منزل کد پستی
آدرس منزل پایه
ایمیل


وضعیت فردی

وضعیت نوشتاری راست دست چپ دست
وضعیت شنوایی سالم کم شنوا
وضعیت بینایی سالم کم بینا
آیا بیماري خاصی دارد ؟
آیا سابقه ي عمل جراحی دارد؟


مشخصات پدر

کد ملی نام نام خانوادگی
کارمند شرکت نفت شماره پرسنلی شماره شناسنامه
سریال شناسنامه عدد سری شناسنامه حرف سری شناسنامه
محل صدور محل تولد تاریخ تولد / /
دین مذهب
مدرک رشته تحصیلی شغل
وضعیت پدر وضعیت تاهل شماره همراه
تلفن محل کار آدرس محل کار


مشخصات مادر

کد ملی نام نام خانوادگی
کارمند شرکت نفت شماره پرسنلی شماره شناسنامه
سریال شناسنامه عدد سری شناسنامه حرف سری شناسنامه
محل صدور محل تولد تاریخ تولد / /
دین مذهب
مدرک رشته تحصیلی شغل
وضعیت مادر وضعیت تاهل شماره همراه
تلفن محل کار آدرس محل کار


اطلاعات سرپرست

با چه کسی زندگی می کنید توضیحات


اطلاعات مدرسه قبلی

  در سال گذشته دانش آموز همین آموزشگاه بوده اید؟
معدل نام مدرسه
نوع مدرسه آدرس مدرسه


اطلاعات تکمیلی

نحوه آشنایی با مدرسه
دانش آموز گرامی با کدام یک از زبان ها آشنایی کافی دارید؟ انگلیسی عربی فرانسه آلمانی سایر
چناچه توضیح خاصی دارید که میخواهید لحاظ شود در این قسمت وارد کنید


آیا برای مطالعه خود برنامه ریزی می کنید؟
بله خیر
محل معینی و ثابتی برای مطالعه خود دارید ؟
بله خیر
آیا با تمرکز حواس به مطالعه می پردازید؟
بله خیر
در منزل با والدین خود ارتباط راحتی دارید لطفا توضیح بدهید


ثبت